جملات و نقل قول ها و دلنوشته ها
 • 13045 نفر عضو این کانال هستند
 • متفرقه
بروز رسانی‌های اخیر
 • و روز های تقویم گذشت و روز #دختر فرا رسید...
  اصلا میدانی دنیا با وجود دختر ها رنگ و جان دارد‌...
  خانه ای،شهری،دنیایی که دختر ندارد بی روح و خسته است...
  امروز روز دختر است
  روز فرزندانِ لوس و با ناز و ادای پدر..
  روز فرزندان همدم و دلخوشی مادر..
  روز خواهر های زیبای برادر...
  روز آن جماعتی که خیلی ها آن ها را ضعیف میدانند ولیکن خبر ندارند همین دخترها به وقتش قوی ترین ارتش این دنیا هستند
  امروز روز دختر است
  روز دل نازک هایِ مهربان و احساسی
  روز فرشته های پاک این هستی...
  و روز های تقویم گذشت و روز #دختر فرا رسید... اصلا میدانی دنیا با وجود دختر ها رنگ و جان دارد‌... خانه ای،شهری،دنیایی که دختر ندارد بی روح و خسته است... امروز روز دختر است روز فرزندانِ لوس و با ناز و ادای پدر.. روز فرزندان همدم و دلخوشی مادر.. روز خواهر های زیبای برادر... روز آن جماعتی که خیلی ها آن ها را ضعیف میدانند ولیکن خبر ندارند همین دخترها به وقتش قوی ترین ارتش این دنیا هستند امروز روز دختر است روز دل نازک هایِ مهربان و احساسی روز فرشته های پاک این هستی...
  0 0
 • † فرانسیس فورد کاپولا †
  سعی کن واسه خودت اهدافی رو بسازی
  † فرانسیس فورد کاپولا † سعی کن واسه خودت اهدافی رو بسازی
  1
  0 0
 • چه اتفاقی افتاده است که اینگونه بی تابیم
  میگفتند دنیا عوض شده است اما نمیدانستیم تغیرش در جهت آزار دل هایمان بود
  این روز ها تماممان پر است از تعلق خاطر به اموری ناچیز که سال ها بعد به پوچی اش پی خواهیم برد، اما تا بدانیم چه شده است از غصه اش تمام خواهیم شد.
  آخر مگر ما چند بار در سن های امروزمان نفس خواهیم کشید که اینگونه در #آشوب میگذرانیمش.
  گویی دنیا سه دسته شده است، گروهی در سوز عشق و فریاد آن بر سر آدم ها که آهای بدانید که من نفسی بند نفس هایم نیست و گروهی در جنگ با مشکلات زندگی و عده ای هم در سکوت بدون اندک سخنی با نگاه های سرد به تمامی اشیا و انسان ها و تو هیچ گاه نخواهی فهمید که در آن ذهنِ به ظاهر آرام چه ها میگذرد...
  آیا بس نیست حرص و خون دل خوردن ؟
  سوگواری برای این اتفاقات ما را آرام نخواهد کرد، ما نیاز به یک خیال آرام داریم و این تمام سهمی است که باید از دنیا طلبکار باشیم
  من که میخواهم طلبم را وصول کنم شما چطور؟ ...
  چه اتفاقی افتاده است که اینگونه بی تابیم میگفتند دنیا عوض شده است اما نمیدانستیم تغیرش در جهت آزار دل هایمان بود این روز ها تماممان پر است از تعلق خاطر به اموری ناچیز که سال ها بعد به پوچی اش پی خواهیم برد، اما تا بدانیم چه شده است از غصه اش تمام خواهیم شد. آخر مگر ما چند بار در سن های امروزمان نفس خواهیم کشید که اینگونه در #آشوب میگذرانیمش. گویی دنیا سه دسته شده است، گروهی در سوز عشق و فریاد آن بر سر آدم ها که آهای بدانید که من نفسی بند نفس هایم نیست و گروهی در جنگ با مشکلات زندگی و عده ای هم در سکوت بدون اندک سخنی با نگاه های سرد به تمامی اشیا و انسان ها و تو هیچ گاه نخواهی فهمید که در آن ذهنِ به ظاهر آرام چه ها میگذرد... آیا بس نیست حرص و خون دل خوردن ؟ سوگواری برای این اتفاقات ما را آرام نخواهد کرد، ما نیاز به یک خیال آرام داریم و این تمام سهمی است که باید از دنیا طلبکار باشیم من که میخواهم طلبم را وصول کنم شما چطور؟ ...
  0 0
 • ﺍﺳﺘﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﯾﺒﺎ می‌کند؟
  يكى ﮔﻔﺖ: ﭼﺸﻤﺎنى ﺩﺭﺷﺖ
  ﺩﻭمى ﮔﻔﺖ: ﻗﺪﯼ ﺑﻠﻨﺪ
  ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮔﻔﺖ: ﭘﻮستى ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ!
  ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﯿﻔﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ
  يكى ﺍﺯ ﻟﯿﻮﺍﻥ‌ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ گران‌بها ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﻔﺎلى ﻭ ﺳﺎﺩﻩ
  ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻟﯿﻮﺍﻥﻫﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﯾﺨﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻫﺮ ﺭﯾﺨﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺁبى ﮔﻮﺍﺭﺍ!
  ﺷﻤﺎ ﮐﺪﺍﻣﯿﮏ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ می‌کنید؟
  ﻫﻤگى ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺳﻔﺎلى ﺭﺍ!
  ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺖ: می‌بینید؟! ﺯﻣﺎنى ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺭﻭﻥ ﻟﯿﻮﺍن‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ بى ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺷﺪ!
  ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ انسان‌ها ﺩﯾﺮ ﺭﻭ می‌شود..
  ﺍﺳﺘﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﯾﺒﺎ می‌کند؟ يكى ﮔﻔﺖ: ﭼﺸﻤﺎنى ﺩﺭﺷﺖ ﺩﻭمى ﮔﻔﺖ: ﻗﺪﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮔﻔﺖ: ﭘﻮستى ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ! ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﯿﻔﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ يكى ﺍﺯ ﻟﯿﻮﺍﻥ‌ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ گران‌بها ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﻔﺎلى ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻟﯿﻮﺍﻥﻫﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﯾﺨﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻫﺮ ﺭﯾﺨﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺁبى ﮔﻮﺍﺭﺍ! ﺷﻤﺎ ﮐﺪﺍﻣﯿﮏ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ می‌کنید؟ ﻫﻤگى ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺳﻔﺎلى ﺭﺍ! ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺖ: می‌بینید؟! ﺯﻣﺎنى ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺭﻭﻥ ﻟﯿﻮﺍن‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ بى ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺷﺪ! ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ انسان‌ها ﺩﯾﺮ ﺭﻭ می‌شود..
  0 0
 • ما در گم شدن هایمان
  چیزی را فراموش می کنیم
  که تنها دستِ آنکه نیست به او می رسد
  و انهدام از اینجا آغاز می شود
  در خاطراتی که هرگز نساختیم، سوختیم.
  #آبا_عابدین
  ما در گم شدن هایمان چیزی را فراموش می کنیم که تنها دستِ آنکه نیست به او می رسد و انهدام از اینجا آغاز می شود در خاطراتی که هرگز نساختیم، سوختیم. #آبا_عابدین
  1
  0 0
 • صبر کردن را یاد بگیر...
  اگر امروز تجربه‌ی خوبی نداشتی جا نزن! فردا و فرداهایی در امتداد این مسیر هست که در دلشان برای تو تجربه‌های تازه‌ای دارند، تجربه‌هایی که می‌توانند خوب باشند.
  اگر امروز احساس خوبی به زندگی‌ات نداشتی، حوصله کن! قرار است احساسات بهتری را تجربه کنی و خاطرات خوب‌تری را بسازی.
  پایان داستانِ ما هرگز این ثانیه‌های گیج و سردرگمی نیست که خسته و ناامید، کناری نشسته‌ایم، که همه چیز را تمام شده می‌دانیم و جای خالیِ آدم‌ها و آرزوهایمان را با چند خط بغض و ناامیدی از زمین و زمانه، پر می‌کنیم. تمام این احساس‌ها و خاطرات و افسوس‌ها مقطعی‌اند. در زندگی هرکدام‌ از ما احساسات، آدم‌ها، مکان‌ها و اتفاقات خوب‌تری در انتظارند تا ما بلند شویم، حرکت کنیم و خودمان را به آن‌ها برسانیم.
  هرکجا که خسته شدی و تکه‌ی کوچکی از پازل نامحدود زندگی‌ات را به کل آن تعمیم دادی؛ به خاطر بیاور که این فقط جزءِ اندکی‌ست در مقایسه با کل! و تکه‌ی ناچیزی‌ست در مقایسه با پهنه‌ی بیکران دنیای تو. دنیایی که بیش از چیزی که فکرش را می‌کنی برای تو اتفاقات و تجربه‌های شیرین، کنار گذاشته.
  حوصله کن عزیزِ من!
  همه چیز به وقتش اتفاق می‌افتد،
  حوصله کن...
  #نرگس_صرافیان_طوفان
  صبر کردن را یاد بگیر... اگر امروز تجربه‌ی خوبی نداشتی جا نزن! فردا و فرداهایی در امتداد این مسیر هست که در دلشان برای تو تجربه‌های تازه‌ای دارند، تجربه‌هایی که می‌توانند خوب باشند. اگر امروز احساس خوبی به زندگی‌ات نداشتی، حوصله کن! قرار است احساسات بهتری را تجربه کنی و خاطرات خوب‌تری را بسازی. پایان داستانِ ما هرگز این ثانیه‌های گیج و سردرگمی نیست که خسته و ناامید، کناری نشسته‌ایم، که همه چیز را تمام شده می‌دانیم و جای خالیِ آدم‌ها و آرزوهایمان را با چند خط بغض و ناامیدی از زمین و زمانه، پر می‌کنیم. تمام این احساس‌ها و خاطرات و افسوس‌ها مقطعی‌اند. در زندگی هرکدام‌ از ما احساسات، آدم‌ها، مکان‌ها و اتفاقات خوب‌تری در انتظارند تا ما بلند شویم، حرکت کنیم و خودمان را به آن‌ها برسانیم. هرکجا که خسته شدی و تکه‌ی کوچکی از پازل نامحدود زندگی‌ات را به کل آن تعمیم دادی؛ به خاطر بیاور که این فقط جزءِ اندکی‌ست در مقایسه با کل! و تکه‌ی ناچیزی‌ست در مقایسه با پهنه‌ی بیکران دنیای تو. دنیایی که بیش از چیزی که فکرش را می‌کنی برای تو اتفاقات و تجربه‌های شیرین، کنار گذاشته. حوصله کن عزیزِ من! همه چیز به وقتش اتفاق می‌افتد، حوصله کن... #نرگس_صرافیان_طوفان
  0 0
 • خدا کند یه اتفاق خوب بیافتد
  وسط زندگیمان!
  اری همينجا
  وسط بی حوصلگی های روزانه مان
  نگرانی های شبانه مان
  وسط زخمهای دلمان
  انجا که زندگی‌را هیچوقت زندگی نکردیم
  یک اتفاق خوب بیافتد، انقدر خوب
  که خاطرات سالها جنگیدن وخواستن ونرسیدن از یادمان برود
  انگونه که یک اتفاق خوب همین الان همین ساعت، همین حالا!
  از پشت کوهای صبرمان طلوع کند
  طلوعی که غروبش
  غروب همه ی غصه هایمان باشد
  برای همیشه...
  خدا کند یه اتفاق خوب بیافتد وسط زندگیمان! اری همينجا وسط بی حوصلگی های روزانه مان نگرانی های شبانه مان وسط زخمهای دلمان انجا که زندگی‌را هیچوقت زندگی نکردیم یک اتفاق خوب بیافتد، انقدر خوب که خاطرات سالها جنگیدن وخواستن ونرسیدن از یادمان برود انگونه که یک اتفاق خوب همین الان همین ساعت، همین حالا! از پشت کوهای صبرمان طلوع کند طلوعی که غروبش غروب همه ی غصه هایمان باشد برای همیشه...
  0 0
 • #بابا_لنگ_دراز
  #جین_وبستر
  قبلا می توانستم دختری بی‌فکر و بی‌خیال و آسوده باشم ;
  چون چیز ارزشمندی نداشتم
  که از دست بدهم!!
  ولی حالا تا آخر عمر
  یک نگرانی بزرگ خواهم داشت
  و هر وقت که تو از من دور باشی ;
  به همه‌ی اتومبیل‌هایی فکر می‌‌کنم که ممکن است تو را زیر بگیرند
  یا همه‌ی تخته‌های اعلامیه‌ای که ممکن است روی سرت بیفتد
  و یا همه‌ی میکروب‌های وحشتناکی که ممکن است بخوری ...!!
  آرامش خیالم تا ابد از بین رفته است...
  #بابا_لنگ_دراز #جین_وبستر قبلا می توانستم دختری بی‌فکر و بی‌خیال و آسوده باشم ; چون چیز ارزشمندی نداشتم که از دست بدهم!! ولی حالا تا آخر عمر یک نگرانی بزرگ خواهم داشت و هر وقت که تو از من دور باشی ; به همه‌ی اتومبیل‌هایی فکر می‌‌کنم که ممکن است تو را زیر بگیرند یا همه‌ی تخته‌های اعلامیه‌ای که ممکن است روی سرت بیفتد و یا همه‌ی میکروب‌های وحشتناکی که ممکن است بخوری ...!! آرامش خیالم تا ابد از بین رفته است...
  0 0
 • عاشق که میشوی
  تمام جهان نشانه معشوقه‌ات دارند
  یک موسیقی زیبا
  یک فنجان قهوه ی تلخ
  یک خیابان خلوت و ساکت
  به آسمان که نگاه میکنی
  کبوترانی که پرواز می‌کنند
  همه تو را امید میدهند
  حتما که نباید هدهد خبری بیاورد
  گاهی کلاغی هم از معشوقه‌ات پیام دارد
  جهان عاشقی زیباست آنقدر زیباست
  که آواره شدنش هم زیباست
  مردن در عاشقی هم زیباست
  عاشق که میشوی تمام جهان نشانه معشوقه‌ات دارند یک موسیقی زیبا یک فنجان قهوه ی تلخ یک خیابان خلوت و ساکت به آسمان که نگاه میکنی کبوترانی که پرواز می‌کنند همه تو را امید میدهند حتما که نباید هدهد خبری بیاورد گاهی کلاغی هم از معشوقه‌ات پیام دارد جهان عاشقی زیباست آنقدر زیباست که آواره شدنش هم زیباست مردن در عاشقی هم زیباست
  0 0
 • ‏قدر آدم هایی که وقتی غصه داریم و با اولین جمله می فهمن بدونیم.
  آدم هایی که بی قید و شرط تلاش می کنن بخندی و تا حالت خوب نشده دست از سرت بر نمی دارن.
  ‏قدر آدم هایی که وقتی غصه داریم و با اولین جمله می فهمن بدونیم. آدم هایی که بی قید و شرط تلاش می کنن بخندی و تا حالت خوب نشده دست از سرت بر نمی دارن.
  0 0
استوری‌های بیشتر