جهت بهبود و ارتقا سبک زندگی زناشویی ب کانال بپیوندید
 • 4 نفر عضو این کانال هستند
 • سبک زندگی
بروز رسانی‌های اخیر
 • ❌ از منفی باف ها دوری کنید...

  آنها به جای اینکه به شما امید دهند
  در هر گفت و گو بدترین اتفاقاتی که افتاده یا خواهد افتاد را ذکر می کنند ...  🙋‍♀
  ❌ از منفی باف ها دوری کنید... آنها به جای اینکه به شما امید دهند در هر گفت و گو بدترین اتفاقاتی که افتاده یا خواهد افتاد را ذکر می کنند ... 🙋‍♀
  1
  0 0
 • برای کودک،
  پدر و مادر دو نیمه بدنش هستند،
  پس با گله از همسرتان آرامش و شادی او را نگیرید.

  این بابات همیشه جورابهاش اینجا ریخته!
  این مامانت همیشه دیر می‌کنه!

  مسائلتان را،
  بدون حضور کودک حل کنید.  برای کودک، پدر و مادر دو نیمه بدنش هستند، پس با گله از همسرتان آرامش و شادی او را نگیرید. این بابات همیشه جورابهاش اینجا ریخته! این مامانت همیشه دیر می‌کنه! مسائلتان را، بدون حضور کودک حل کنید.
  2
  0 0
 • 💎 #فن_وفنون_صحيح_انتقادكردن

  📌قبل از انتقاد کردن و بیان اشکالات گفتار و رفتار طرف مقابل، ابتدا مختصری از محاسن، خوبیها و توانمندیهای او سخن بگوئید، این کار باعث می­شود فرد احساس کند شما دوست او هستید و دشمنی ندارید. و در نتیجه حاضر به شنیدن سخن شما خواهد بود .

  💎 #فن_وفنون_صحيح_انتقادكردن 📌قبل از انتقاد کردن و بیان اشکالات گفتار و رفتار طرف مقابل، ابتدا مختصری از محاسن، خوبیها و توانمندیهای او سخن بگوئید، این کار باعث می­شود فرد احساس کند شما دوست او هستید و دشمنی ندارید. و در نتیجه حاضر به شنیدن سخن شما خواهد بود .
  1
  0 0
 • 💞🌹💞🌹💞🌹💞🌹
  #شوهرانه

  هرگز زنت را تحقیر نکن!
  چون بار بیماری اش را سالها باید به دوش بکشی.
  هرگز به زنت بی اعتنایی نکن!
  چون سالها باید بی توجهی اش را تحمل کنی.
  هرگز به زنت پرخاش نکن!
  چون سالها سکوت مرگبارش را باید طاقت بیاوری.
  هرگز از محبت به روح او غافل نباش!
  چون سالها باید در بستری سرد بخوابی.
  هرگز او را مقابل دیگران کوچک مکن!
  چون به بزرگی یاد کردن از تو را فراموش میکند.
  هرگز نقص هایش را بازگو نکن!
  چون از تو در نهان متنفر خواهد شد.
  هرگز انتقاد و شکایت او را مسخره نکن!
  چون از تو برای همیشه ناامید میشود.
  هرگز به رویاهایش نخند!اگر نمیتوانی براورده شان کنی
  چون یا افسرده میشود و اگر شهامت داشته باشد خودکشی میکند.
  هرگز زنت را اسیر خانه و فرزند نکن!
  چون اینگونه او را بیصدا کشته ای و فقط قانون تو را مجرم نمیداند.
  خود را با زنت برابر بدان ..
  در همه چیز. وگرنه فرقی با یک زندانبان نخواهی داشت.

  💞🌹💞🌹💞🌹💞🌹  🙋‍♀ مسایل زناشویی
  💞🌹💞🌹💞🌹💞🌹 #شوهرانه هرگز زنت را تحقیر نکن! چون بار بیماری اش را سالها باید به دوش بکشی. هرگز به زنت بی اعتنایی نکن! چون سالها باید بی توجهی اش را تحمل کنی. هرگز به زنت پرخاش نکن! چون سالها سکوت مرگبارش را باید طاقت بیاوری. هرگز از محبت به روح او غافل نباش! چون سالها باید در بستری سرد بخوابی. هرگز او را مقابل دیگران کوچک مکن! چون به بزرگی یاد کردن از تو را فراموش میکند. هرگز نقص هایش را بازگو نکن! چون از تو در نهان متنفر خواهد شد. هرگز انتقاد و شکایت او را مسخره نکن! چون از تو برای همیشه ناامید میشود. هرگز به رویاهایش نخند!اگر نمیتوانی براورده شان کنی چون یا افسرده میشود و اگر شهامت داشته باشد خودکشی میکند. هرگز زنت را اسیر خانه و فرزند نکن! چون اینگونه او را بیصدا کشته ای و فقط قانون تو را مجرم نمیداند. خود را با زنت برابر بدان .. در همه چیز. وگرنه فرقی با یک زندانبان نخواهی داشت. 💞🌹💞🌹💞🌹💞🌹 🙋‍♀ مسایل زناشویی
  1
  0 0
استوری‌های بیشتر