کد وردپرس: نمایش تصویرشاخص در خوراک RSS

مسیح دیندار
مدیریت
عضو شده: 2021-04-12 14:23:35
2021-04-26 05:02:44

درحال عادی در خوراک RSS وردپرس فقط لینک و عنوان و خلاصه ای از محتوای مطلب نمایش داده میشه. اگه می خواهید تصویر شاخص رو هم به خوراک سایتتون اضافه کنید، و به کاربرا این اجازه رو بدید که تصویر مطالب رو هم در خوراک داشته باشند، کد زیر رو به فایل functions.php قالبتون اضافه کنید.

// افزودن تصویر شاخص به آیتم ها در خوراک فید
function talkina_feed_post_thumbnail($content) {
global $post;
if(has_post_thumbnail($post->ID)) {
$content = '' . $content;
}
return $content;
}
add_filter('the_excerpt_rss', 'talkina_feed_post_thumbnail');
add_filter('the_content_feed', 'talkina_feed_post_thumbnail');