نمایش لیست مطالب محبوب در وردپرس بدون افزونه

مسیح دیندار
مدیریت
عضو شده: 2021-04-12 14:23:35
2021-04-26 04:49:09

نمایش دادن لیست مطالب محبوب و پربازدید داخل سایت وردپرسی می تونه ترافیک کاربران و جابجایی اونها در بین صفحات سایت ما رو افزایش بده. پس همیشه سعی کنید لینک هایی از سایر مطالبتون تحت عناوینی مثل جدیدترین مطالب ، محبوب ترین مطالب، پربازدیدترین مطالب و ... ارائه کنید که علاوه بر لینک سازی داخلی، مطالب دیگه سایتتون هم شانس خونده شدن داشته باشند.

برای نمایش لیست مطالب محبوب و پربازدید داخل سایتتون، بدون افزونه، اول کد زیر رو داخل فایل functions.php قالبتون قرار بدید:

function talkina_count_post_visits() {
  if( is_single() ) {
    global $post;
    $views = get_post_meta( $post->ID, 'my_post_viewed', true );
    if( $views == '' ) {
      update_post_meta( $post->ID, 'my_post_viewed', '1' );  
    } else {
      $views_no = intval( $views );
      update_post_meta( $post->ID, 'my_post_viewed', ++$views_no );
    }
  }
}
add_action( 'wp_head', 'talkina_count_post_visits' );

و در نهایت کد زیر رو در جایی از قالب (در کدها) که می خواهید این لیست رو نمایش بدید استفاده کنید:

<?php $popular_posts_args = array(
  'posts_per_page' => 3,
  'meta_key' => 'my_post_viewed',
  'orderby' => 'meta_value_num',
  'order'=> 'DESC'
);
$popular_posts_loop = new WP_Query( $popular_posts_args );
 while( $popular_posts_loop->have_posts() ):
  $popular_posts_loop->the_post();
  // Loop continues
endwhile;
wp_reset_query(); ?>