تغییر آدرس های فایل php در مرورگر به آدرس دلخواه با htaccess

مسیح دیندار
مدیریت
عضو شده: 2021-04-12 14:23:35
2021-06-05 08:59:01

اگر دقت کرده باشید، زمانی که فایل های php برای ساخت صفحات خاص در سایت استفاده می کنیم، فقط از طریق اجرای مستقیم آن فایل php به همراه پسوند در مرورگر امکان پذیر است. اما اینکار ظاهر خوبی نداشته و می توانیم به یک دستور ساده آن را به یک آدرس دلخواه تغییر دهیم.

در این حالت محتوای اجرا شده از همان فایل php است اما آدرس آن می تواند هر چیز دلخواهی باشد!

برای مثال آدرس https://talkina.ir/example.php را به آدرس https://talkina.ir/section تغییر آدرس می دهیم به گونه ای که با وارد کردن آدرس دوم، محتویات فایل example.php اجرا شود!

برای اینکار، باید دستورات زیر را در فایل .htaccess سایتتان قرار دهید:

RewriteEngine on
RewriteRule ^section/?$ example.php [L,QSA]

در کد بالا، بجای example.php نام و پسوند فایل مورد نظرتان را جایگزین کنید. فرمت html را نیز می توانید وارد کنید. و بجای section باید کلمه ای وارد کنید که آدرس مخصوص این فایل را تشکیل دهد. این کلمه باید خاص باشد و قبلا برای صفحه دیگری از سایتتان استفاده نشده باشد.