آشنایی با خاصیت align-items در CSS

مسیح دیندار
مدیریت
عضو شده: 2021-04-12 14:23:35
2021-05-22 12:16:47

ویژگی و خاصیت align-items در استایل CSS دقیقا همانند ویژگی align-content است اما با این تفاوت که در align-content امکان تراز کردن عنصر به صورت افقی و عمودی وجود دارد اما در خاصیت align-items عناصر به صورت افقی و در صورت flexible بودن المنت، تراز می شوند.

خاصیت به همراه تمامی مقادیر ممکن برای تنظیم:

align-items: stretch|center|flex-start|flex-end|baseline|initial|inherit;

مثال استفاده:

div {
  display: flex;
  align-items: center;
}