دستورات کران جاب اجرای لینک در دایرکت ادمین و سی پنل
  اگر قصد داشته باشید یک صفحه اینترنتی یا یک لینکی را در پنل هاست در فواصل زمانی خاص اجرا کنید، بهترین راه استفاده از کران جاب است. در کران جاب شما این امکان را دارید که سرور خود را در زمان های مختلف مجاب کنید که یک صفحه را اجرا کند تا دستورات داخل آن صفحه به خوبی فعالیت کند. سی پنل و دایرکت ادمین هر دو قابلیت کران جاب دارند اما دستوراتی که برای اینکار باید استفاده کرد متفاوت است.   دایرکت ادمین در دایرکت ادمین شما توسط این دستورات می توانید یک لینک را اجرا کنید. دقت داشته باشید در ابتدای...
  توسط مسیح دیندار 2021-07-18 18:55:55 2 14
  معرفی تابع وردپرس the_shortlink - لینک کوتاه مطلب
  در صفحات نمایش نوشته استفاده می شود و پیوند کوتاه نوشته را نمایش می دهد. به صورت پیش فرض ساختار نشانی پیوند کوتاه به صورت /?p=1234 می باشد و فقط در صورتی نمایش داده می شود که از یک ساختار پیوند غیر پیش فرض استفاده شود. این قابلیت به صورت پیش فرض محدود است اما می توان با استفاده از افزونه ها آن را سفارشی کرد و ساختار آن را تغیر داد. <?php the_shortlink($text, $title, $before, $after); ?> $text رشته (اختیاری) متن پیوند کوتاه. مقدار پیش فرض: 'این پیوندک...
  توسط مسیح دیندار 2021-06-08 10:33:47 0 10
  معرفی تابع وردپرس the_permalink - پیوندیکتای مطلب
  نشانی پیوند یکتای نوشته ای که در حال پردازش شدن در حلقه است را نمایش می دهد. از تابع باید در حلقه استفاده شود و به طور معمول برای نمایش پیوند یکتای هر نوشته وقتی نوشته نمایش داده می شود استفاده می گردد. از آنجایی که این تابع تنها قادر به نمایش نوشته ی در حال پردازش شدن در حلقه می باشد، نمی توانید از آن برای نمایش پیوند یک نوشته دیگر وب سایتتان استفاده کند. اگر می خواهید با استفاده از آیدی یک نوشته، پیوند یکتای آن را نمایش دهید، از تابع get_permalink() استفاده کنید....
  توسط مسیح دیندار 2021-06-08 10:30:44 0 11
  معرفی تابع وردپرس post_permalink
  پیوند یکتای یک نوشته از نوع دلخواه (custom post type) را بر می گرداند. <?php post_permalink(); ?> این تابع پارامتری ندارد.
  توسط مسیح دیندار 2021-06-08 10:30:25 0 12
  معرفی تابع وردپرس permalink_single_rss
  پیوند یکتای نوشته فعلی را با ساختاری آماده شده برای فید ها مانند آر اس اس یا اتم نمایش می دهد. این تابع باید درون حلقه استفاده گردد. <?php permalink_single_rss($file); ?> $file String (اختیاری) صفحه ای که پیوند باید به آن اشاره کند. مقدار پیش فرض: صفحه فعلی.
  توسط مسیح دیندار 2021-06-08 10:30:07 0 8
  معرفی تابع وردپرس get_post_permalink - لینک مطلب
  تابع get_post_permalink پیوند یکتای یک نوشته از نوع دلخواه (custom post type) را بر می گرداند. <?php get_post_permalink($id, $leavename, $sample); ?> $id عدد صحیح (اختیاری) آیدی نوشته. مقدار پیش فرض: 0 $leavename بولی (اختیاری) نگه داشتن نام نوشته. مقدار پیش فرض: False. $sample بولی (اختیاری) این یک پیوند یکتای نمونه است. مقدار پیش فرض: False.
  توسط مسیح دیندار 2021-06-08 10:29:51 0 10
  معرفی تابع وردپرس get_permalink - پیوندیکتا
  پیوند یکتای یک نوشته را جهت استفاده در کدهای پی اچ پی برمی گرداند. این تابع پیوند یکتا را نمایش نمی دهد و همچنین می تواند بیرون از حلقه نیز استفاده گردد. نکته: اگر این تابع خارج از حلقه و مثلا در یک صفحه شامل مطالب (صفحه اصلی، بایگانی و...) بدون پارامتر ID استفاده گردد، نشانی آخرین نوشته حلقه را برمی گرداند و نه نشانی خود آن صفحه را. <?php $permalink = get_permalink($id); ?> $id عدد صحیح (اختیاری) آیدی یک نوشته. مقدار پیش فرض: آیدی نوشته فعلی، وقتی که در حلقه...
  توسط مسیح دیندار 2021-06-08 10:29:30 0 9
  معرفی تابع و دستور شرطی وردپرس is_user_logged_in
  تابع شرطی بررسی وارد شدن به حساب کاربری در وردپرس. این تابع می تواند بررسی کند که آیا بازدیدکننده به صورت مهمان است یا وارد حساب کاربری خود شده است. <?php is_user_logged_in(); ?>
  توسط مسیح دیندار 2021-06-08 10:28:34 0 17
  معرفی تابع وردپرس wp_page_menu و پارامترها
  لیستی از برگه های سایت نمایش می دهد و همچنین قابلیت افزودن صفحه اصلی به این لسیت فراهم است. این تابع معمولا برای سفارشی کردن نوارکناری یا سربرگ استفاده می شود اما می تواند در جاهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد. <?php wp_page_menu($args); ?> $args آرایه پارامترهای پیش فرض: <?php $args = array( 'sort_column' => 'menu_order, post_title', 'menu_class' => 'menu', 'include' => , 'exclude' => , 'echo' => true, 'show_home' => false,...
  توسط مسیح دیندار 2021-06-08 10:27:21 0 9
  معرفی تابع وردپرس wp_list_pages و پارامترها
  لیست برگه های وردپرس را نمایش می دهد. این تابع معمولا برای سفارشی کردن نوارکناری یا سربرگ استفاده می شود اما می توان در جاهای دیگر نیز از آن استفاده نمود. <?php wp_list_pages($args); ?> $args آرایه پارامترهای پیش فرض: <?php $args = array( 'depth' => 0, 'show_date' => , 'date_format' => get_option('date_format'), 'child_of' => 0, 'exclude' => , 'include' => , 'title_li' => __('Pages'), 'echo' => 1, 'authors' => ,...
  توسط مسیح دیندار 2021-06-08 10:26:59 0 11
  معرفی تابع وردپرس wp_list_comments و پارامترها
  دیدگاه های یک نوشته یا برگه را بر اساس آرگومان های تابع نمایش می دهد <?php wp_list_comments($args); ?> $args آرایه مقادیر پیش فرض: <?php $args = array( 'walker' => null, 'max_depth' => , 'style' => 'ul', 'callback' => null, 'end-callback' => null, 'type' => 'all', 'page' => , per_page' => , 'avatar_size' => 32, 'reverse_top_level' => null, 'reverse_children' => ); ?> avatar_size عدد صحیح ابعادی که آواتار...
  توسط مسیح دیندار 2021-06-08 10:26:37 0 11
  معرفی تابع وردپرس wp_list_categories و پارامترها
  لیستی از دسته ها را به صورت پیوند نمایش خواهد داد. وقتی روی پیوند یک دسته کلیک شود، صفحه حاوی لیست نوشته های دسته باز می شود. نکته: عملکرد این تابع شبیه توابع list_cats و wp_list_cats می باشد که هر دو منسوخ شده اند. <?php wp_list_categories($args); ?> $args آرایه مقادیر پیش فرض: <?php $args = array( 'show_option_all' => , 'orderby' => 'name', 'order' => 'ASC', 'show_last_update' => 0, 'style' => 'list', 'show_count' => 0, 'hide_empty'...
  توسط مسیح دیندار 2021-06-08 10:26:09 0 11
  معرفی تابع وردپرس wp_list_authors و پارامترها
  نمایش لیستی از نویسنده های سایت، اگر کاربری نوشته ای منتشر کرده باشد، نام نویسنده به همراه پیوندی به نوشته هایش نمایش داده می شود. می توانید از این تابع طوری استفاده کنید که تعداد نوشته های هر نویسنده را و پیوند به فید آر اس اس او را نمایش دهد. <?php wp_list_authors($args); ?> $args آرایه مقادیر پیش فرض: <?php $args = array( 'optioncount' => false, 'exclude_admin' => true, 'show_fullname' => false, 'hide_empty' => true, 'echo' => true, 'feed'...
  توسط مسیح دیندار 2021-06-08 10:25:02 0 13
  معرفی تابع وردپرس wp_get_archives و پارامترها
  این تابع یک لیست از بایگانی بر اساس تاریخ نمایش خواهد داد. این تابع می تواند هر جایی از پوسته مورد استفاده قرار گیرد. <?php wp_get_archives($args); ?> $args آرایه مقادیر پیش فرض: <?php $args = array( 'type' => 'monthly', 'limit' => , 'format' => 'html', 'before' => , 'after' => , 'show_post_count' => false, 'echo' => 1 ); ?> در حالت پیش فرض، نتایج زیر حاصل می شوند: پیوندهای بایگانی های ماهانه نمایش داده می شوند تمامی بایگانی...
  توسط مسیح دیندار 2021-06-08 10:24:39 0 13
  معرفی تابع وردپرس wp_dropdown_users و پارامترها
  لیستی از کاربران را در یک عنصر select (لیست افتادنی) بدون دکمه ارسال نمایش می دهد. <?php wp_dropdown_users($args); ?> $args آرایه مقادیر پیش فرض: <?php $args = array( 'show_option_all' => , 'show_option_none' => , 'orderby' => 'display_name', 'order' => 'ASC', 'include' => , 'exclude' => , 'multi' => 0, 'show' => 'display_name', 'echo' => 1, 'selected' => 0, 'name' => 'user', 'class' => ); ?>...
  توسط مسیح دیندار 2021-06-08 10:24:15 0 10
  معرفی تابع وردپرس wp_dropdown_pages و پارامترها
  لیستی از برگه ها را در یک عنصر select (لیست افتادنی) بدون دکمه ارسال نمایش خواهد داد. <?php wp_dropdown_pages($args); ?> $args آرایه مقادیر پیش فرض: <?php $args = array( 'depth' => 0, 'child_of' => 0, 'selected' => 0, 'echo' => 1, 'name' => 'page_id', 'show_option_none' => 'exclude' => 'exclude_tree' => ); ?> در حالت پیش فرض، نتایج به صورت زیر خواهند بود: برگه های مادر و فرزند به صورت درختی نمایش داده خواهند شد تمامی...
  توسط مسیح دیندار 2021-06-08 10:23:50 0 13
  معرفی تابع وردپرس wp_list_bookmarks
  پیوندهای سایت را نمایش می دهد. این تابع به کاربر اجازه می دهد چگونگی مرتب سازی و نمایش پیوندها را تعیین کند. نکته: از تابع wp_list_bookmarks() به جای توابع منسوخ شده ی get_links_list() و get_links() استفاده کنید. <?php wp_list_bookmarks($args); ?> $args Array مقادیر پیش فرض: <?php $args = array( 'orderby' => 'name', 'order' => 'ASC', 'limit' => -1, 'category' => , 'exclude_category' => , 'category_name' => ,...
  توسط مسیح دیندار 2021-06-08 10:22:54 0 10
  معرفی تابع وردپرس get_bookmarks با تمامی پارامترها
  این تابع یک آرایه از پیوندهای سایت را بر می گرداند. این تابع به کاربر اجازه فراخوانی مستقیم اطلاعات پیوند را می دهد. <?php get_bookmarks($args); ?> $args آرایه پیش فرض: <?php $args = array( 'orderby' => 'name', 'order' => 'ASC', 'limit' => -1, 'category' => , 'category_name' => , 'hide_invisible' => 1, 'show_updated' => 0, 'include' => , 'exclude' => , 'search' => ); ?> به صورت پیش فرض، نتایج زیر حاصل می شوند:...
  توسط مسیح دیندار 2021-06-08 10:22:26 0 14
  معرفی تابع وردپرس get_bookmark
  فراخوانی اطلاعات پیوند بر اساس آیدی آن. <?php get_bookmark($bookmark, $output, $filter); ?> $bookmark عدد صحیح آیدی پیوند. $output رشته (اختیاری) خروجی به صورت OBJECT، ARRAY_N، یا ثابت ARRAY_A باشد. مقدار پیش فرض: OBJECT. $filter رشته (اختیاری) مقدار پیش فرض: 'raw'
  توسط مسیح دیندار 2021-06-08 10:21:55 0 13
  معرفی تابع وردپرس get_template_part
  یک فایل دلخواه را درون یک قالب فراخوانی می کند (فایلی به غیر از سربرگ، نوار کناری، یا پابرگ). این تابع استفاده چند باره از یک قطعه کد را راحت می کند. اگر پوسته شامل فایلی با ساختار {slug}.php نباشد، فایلی فراخوانی نخواهد شد. همچنین می توان شبیه به دستورات فراخوانی سربرگ و نوار کناری و پابرگ، از این دستور به شکل {slug}-{name}.php نیز استفاده کرد. <?php get_template_part($slug, $name); ?> $slug رشته (ضروری) کلمه کلیدی قالب کد. مقدار پیش فرض: خالی....
  توسط مسیح دیندار 2021-06-08 10:21:31 0 9
مطالب بیشتر
دسته بندی
حامی
مشاهده بیشتر
معرفی فیلم Safety 2020
فیلم مدافع 2020 ژانر: بیوگرافی | درام | ورزشی محصول: 2020 آمریکا امتیاز: 10/6.8 کارگردان:...
توسط مسیح دیندار 2021-07-19 09:25:29 0 4
معرفی فیلم Just Noise 2021
فیلم جنجال محض 2021 ژانر: درام محصول: 2021 آمریکا امتیاز: 10/6.3 کارگردان: Davide Ferrario...
توسط مسیح دیندار 2021-07-19 07:14:37 0 3
مشخصات لپ تاپ Dell XPS 15 7590
مشخصات لپ تاپ Dell XPS 15 7590 CPU Intel Core i7-9750H GPU NVIDIA GeForce GTX 1650...
توسط مسیح دیندار 2021-07-10 07:02:31 0 35
معرفی فیلم ایرانی آفریقا
گروه فیلم : اجتماعی سال تولید : 1389 کارگردان : هومن سیدی بازیگران: شهاب حسینی، آزاده صمدی،...
توسط مسیح دیندار 2021-07-20 04:16:20 0 5
معرفی فیلم مستانه
گروه فیلم : اجتماعی سال تولید : 1393 کارگردان : محمدحسین فرح بخش بازیگران:سحر دولتشاهی، باران...
توسط مسیح دیندار 2021-07-19 20:54:12 0 3