بازی Diablo II: Resurrected کرک و منتشر شد. این کرک مخصوص بخش آفلاین و داستانی بازی است