سیستم مورد نیاز بازی Jurassic World Evolution

Jurassic World Evolution system requirements

Memory: 12 GB

Graphics Card: AMD Radeon RX 480

CPU: Intel Core i7-4770

File Size: 12 GB

OS: Windows 7 (SP1+) / 8.1/10 64bit

 

Jurassic World Evolution minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1050

CPU: Intel Core i5-2300

File Size: 8 GB

OS: Windows 7 (SP1+)/8.1/10 64bit