سیستم مورد نیاز بازی iRacing

iRacing system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon Pro VII

CPU: Intel Core i9-9900KS

File Size: 32 GB

OS: Windows 8.1 64-Bit, Windows 10 64-Bit

 

iRacing minimum requirements

Memory: 2 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 7850

CPU: Intel Core i5-4430

File Size: 16 GB

OS: Windows 8.1 64-Bit, Windows 10 64-Bit