سیستم مورد نیاز بازی Brawlhalla

Brawlhalla system requirements

Memory: 2 GB

Graphics Card: Intel HD 3000

CPU: Intel Core 2 Duo E8400

File Size: 350 MB

OS: Windows

 

Brawlhalla minimum requirements

Memory: 1 GB

Graphics Card: Intel HD 3000

CPU: Intel Core 2 Duo E8400

File Size: 350 MB

OS: Windows