سیستم مورد نیاز بازی Conqueror's Blade

Conqueror's Blade system requirements

Memory: 16 GB

Graphics Card: AMD Radeon RX 480

CPU: Intel Core i7-950

File Size: 25 GB

OS: Windows 7/10 - 64bit Only

 

Conqueror's Blade minimum requirements

Memory: 6 GB

Graphics Card: AMD Radeon R9 270

CPU: Intel Core i5-4400E

File Size: 25 GB

OS: Windows 7/10 - 64bit Only