اگر قصد داشته باشید یک صفحه اینترنتی یا یک لینکی را در پنل هاست در فواصل زمانی خاص اجرا کنید، بهترین راه استفاده از کران جاب است. در کران جاب شما این امکان را دارید که سرور خود را در زمان های مختلف مجاب کنید که یک صفحه را اجرا کند تا دستورات داخل آن صفحه به خوبی فعالیت کند.

سی پنل و دایرکت ادمین هر دو قابلیت کران جاب دارند اما دستوراتی که برای اینکار باید استفاده کرد متفاوت است.

 

دایرکت ادمین

در دایرکت ادمین شما توسط این دستورات می توانید یک لینک را اجرا کنید. دقت داشته باشید در ابتدای هر دستور، ستاره و اعدادی شاید مشاهده کنید که این ستاره و اعداد در واقع تنظیمات مربوط به زمان اجرای کران جاب هستند. اکثر پنل ها، بخش زمانبندی را بطور مجزا و به صورت فیلد ارائه می کنند و شما تنها نیاز است دستور کران جاب را وارد کنید. بطور کلی یک دستور کران جاب برای اجرای یک صفحه اینترنتی، به صورت زیر است (همراه با تنظیمات زمانبندی)

*/5 * * * * user /usr/bin/wget https://yoursite.com/cron.html -q -O /dev/null

که اگر بخش زمانبندی را خود پنل به شما جداگانه ارائه کرده، کافیست آدرس صفحه را در کد جایگزین کرده و چنین پارامتری را در قسمت command وارد کنید:

user /usr/bin/wget http://yoursite.com/cron.html -q -O /dev/null

یک دستور ساده تر برای اینکار وجود دارد که سازگاری بیشتری با انواع نسخه های پنل دارد و آنهم استفاده از curl است. به صورت زیر: (فقط کافیست آدرس صفحه مورد نظر را با زیر جایگزین کنید)

curl http://somedomain.com/cron_orders.php

دستور بعدی به صورت ساده و تنها مسیر فایل است. در این حالت شما باید مسیر قرار گیری کران جاب در فایل منیجر را وارد کنید:

* * * * * /home/public_html/test.php

 

سی پنل

در سی پنل دستور برای اجرای یک صفحه بسیار ساده و کاربردی است. دستور کران جاب همراه با زمان بندی به این صورت است:

0 * * * *  wget -q -O /dev/null "https://talkina.ir/generatorv.php" > /dev/null 2>&1

بدون دستورات زمانبندی:

wget -q -O /dev/null "https://talkina.ir/generatorv.php" > /dev/null 2>&1