سیستم مورد نیاز بازی BONEWORKS

BONEWORKS system requirements

Memory: 16 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1080

CPU: Intel Core i7-7700K

File Size: 20 GB

OS: Windows 10

 

BONEWORKS minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1060

CPU: Intel Core 2 Quad Q9705

File Size: 20 GB

OS: Windows 10