سیستم مورد نیاز بازی Hunt Showdown

Hunt Showdown system requirements

Memory: 12 GB

Graphics Card: AMD Radeon R9 390X

CPU: Intel Core i5-6600

File Size: 20 GB

OS: Windows 10 64 bit

 

Hunt Showdown minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon R7 370

CPU: Intel Core i5-4590

File Size: 20 GB

OS: Windows 7 64bit