سیستم مورد نیاز بازی American Truck Simulator

American Truck Simulator system requirements

Memory: 6 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 760

CPU: Intel Core 2 Quad Q9650

File Size: 3 GB

OS: Windows 7/8.1/10 64-bit

 

American Truck Simulator minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: Intel HD 4000

CPU: Intel Core 2 Duo E4600

File Size: 3 GB

OS: Windows 7 64-bit