سیستم مورد نیاز بازی Dragon Age™ Inquisition

Dragon Age™ Inquisition system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 7870

CPU: Intel Core 2 Quad Q9705

File Size: 26 GB

OS: Windows 7 or 8.1, 64-bit

 

Dragon Age™ Inquisition minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: ATI Radeon HD 4870

CPU: Intel Core 2 Quad Q9705

File Size: 26 GB

OS: Windows 7 or 8.1, 64-bit