سیستم مورد نیاز بازی SCUM

SCUM system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon RX 580

CPU: Intel Core i5-6600K

File Size: 20 GB

OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

 

SCUM minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon R7 370

CPU: Intel Core i5-4430

File Size: 20 GB

OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10