سیستم مورد نیاز بازی Yakuza 0

Yakuza 0 minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 6870

CPU: Intel Core i5-3470

File Size: Unknown

OS: Windows 7 64Bit