سیستم مورد نیاز بازی The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition system requirements

Memory: 3 GB

Graphics Card: ATI Radeon HD 4850

CPU: Intel Core i5 750S

File Size: 25 GB

OS: Windows XP/Vista/7

 

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: ATI Radeon HD 3850

CPU: Intel Core 2 Duo Q6867

File Size: 25 GB

OS: Windows XP/Vista/7