سیستم مورد نیاز بازی Persona 4 Golden

Persona 4 Golden system requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 6870

CPU: Intel Core i5-650

File Size: 14 GB

OS: Windows 10

 

Persona 4 Golden minimum requirements

Memory: 2 GB

Graphics Card: ATI Radeon HD 5770

CPU: Intel Core 2 Duo E8400

File Size: 14 GB

OS: Windows 8.1