سیستم مورد نیاز بازی Mafia III

Mafia III system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1060

CPU: Intel Core i7-3770

File Size: 50 GB

OS: Windows 7 64-bit

 

Mafia III minimum requirements

Memory: 6 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 7870

CPU: Intel Core i5-2500K

File Size: 50 GB

OS: Windows 7 64-bit