سیستم مورد نیاز بازی FIFA 20

FIFA 20 system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 670

CPU: Intel Core i5-3550

File Size: 50 GB

OS: Windows 10

 

FIFA 20 minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 660

CPU: AMD Phenom II X4 965

File Size: 50 GB

OS: Windows 7