سیستم مورد نیاز بازی X-Plane 11

X-Plane 11 system requirements

Memory: 16 GB

Graphics Card: AMD Radeon R5 M335

CPU: Intel Core i5-6600K

File Size: 65 GB

OS: Windows 7, 8.1, or 10, 64-bit

 

X-Plane 11 minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 5450

CPU: Intel Core i5-4400E

File Size: 20 GB

OS: Windows 7, 8.1, or 10, 64-bit