سیستم مورد نیاز بازی Warhammer 40,000: Battlesector

Warhammer 40,000: Battlesector system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 950

CPU: Intel Core i5-6400

File Size: 25 GB

OS: 64-bit Windows 10

 

Warhammer 40,000: Battlesector minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 750

CPU: Intel Core i5-4460

File Size: 25 GB

OS: 64-bit Windows 10