سیستم مورد نیاز بازی WRC 10 FIA World Rally Championship

WRC 10 FIA World Rally Championship system requirements

Memory: 6 GB

Graphics Card: AMD Radeon RX 590

CPU: Intel Core i5-6600

File Size: Unknown

OS: Windows 10

 

WRC 10 FIA World Rally Championship minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 7770

CPU: Intel Core i3-2100

File Size: Unknown

OS: Windows 10