سیستم مورد نیاز بازی Farm Manager 2021: Prologue

Farm Manager 2021: Prologue system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1660

CPU: Intel Core i7-8700K

File Size: 8 GB

OS: Windows 7/8/10 (64-bit versions)

 

Farm Manager 2021: Prologue minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1650

CPU: Intel Core i5-8400

File Size: 8 GB

OS: Windows 7/8/10 (64-bit versions)