سیستم مورد نیاز بازی Deadswitch 3

Deadswitch 3 system requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: AMD Radeon R9 390X

CPU: Intel Core i7-8700

File Size: 1 GB

OS: Windows 7/8/10

 

Deadswitch 3 minimum requirements

Memory: 1 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 760

CPU: Intel Core i5-4440

File Size: 500 MB

OS: Windows 7/8/10