سیستم مورد نیاز بازی Yakuza 4 Remastered

Yakuza 4 Remastered system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 760

CPU: Intel Core i7-3770

File Size: 35 GB

OS: Windows 10

 

Yakuza 4 Remastered minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 6670

CPU: Intel Core i5-3470

File Size: 35 GB

OS: Windows 10