سیستم مورد نیاز بازی GetsuFumaDen: Undying Moon

GetsuFumaDen: Undying Moon system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon RX 480

CPU: Intel Core i5-6400

File Size: 4 GB

OS: Windows 10 (64-bit OS required)

 

GetsuFumaDen: Undying Moon minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon RX 560

CPU: Intel Core i5-4440

File Size: 4 GB

OS: Windows 10 (64-bit OS required)