سیستم مورد نیاز بازی Zombie Army 4: Dead War

Zombie Army 4: Dead War minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GT 1030

CPU: Intel Core i3-6100

File Size: 60 GB

OS: Windows 10 64-bit / Windows 7 64-bit*