سیستم مورد نیاز بازی Yakuza 3 Remastered

Yakuza 3 Remastered system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 7870

CPU: Intel Core i7-3770

File Size: 26 GB

OS: Windows 10

 

Yakuza 3 Remastered minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 6870

CPU: Intel Core i5-3470

File Size: 26 GB

OS: Windows 10