سیستم مورد نیاز بازی Saints Row®: The Third™ Remastered

Saints Row®: The Third™ Remastered system requirements

Memory: 16 GB

Graphics Card: AMD Radeon RX 5700 XT

CPU: Intel Core i5-670

File Size: 25 GB

OS: Windows 10 (1080p on High Settings)

 

Saints Row®: The Third™ Remastered minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 660

CPU: Intel Core i5-670

File Size: 25 GB

OS: Windows 10 (720p on Low Settings)