سیستم مورد نیاز بازی Trials of Fire

Trials of Fire minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 7870

CPU: Intel Core i5-650

File Size: 3 GB

OS: Windows 7/8/10 64-bit