سیستم مورد نیاز بازی Werewolf: The Apocalypse - Earthblood

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 780

CPU: Intel Core i7-8700

File Size: 20 GB

OS: Windows 10

 

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 650

CPU: Intel Core i5-3470

File Size: 20 GB

OS: Windows 10