سیستم مورد نیاز بازی Yakuza 5 Remastered

Yakuza 5 Remastered system requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 6950

CPU: Intel Core i7-3770

File Size: 5 GB

OS: Windows 10

 

Yakuza 5 Remastered minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: ATI Radeon HD 5770

CPU: Intel Core i3-2100

File Size: 5 GB

OS: Windows 10