سیستم مورد نیاز بازی The Wild At Heart

The Wild At Heart minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: AMD Radeon R7 260X

CPU: Intel Core i3-9300T

File Size: 4 GB

OS: Windows 7+