سیستم مورد نیاز بازی Tour de France 2021

Tour de France 2021 system requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 780

CPU: Intel Core i5-4570

File Size: 30 GB

OS: Windows 10

 

Tour de France 2021 minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: ATI Radeon HD 5770

CPU: Intel Core i5-3470

File Size: 30 GB

OS: Windows 7