سیستم مورد نیاز بازی Farming Simulator 21

Farming Simulator 21 system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1070

CPU: Intel Core i7-4770K

File Size: 50 GB

OS: Windows 10

 

Farming Simulator 21 minimum requirements

Memory: 6 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 960

CPU: Intel Core i3-4130

File Size: 50 GB

OS: Windows 7