سیستم مورد نیاز بازی Super Mecha Champions

Super Mecha Champions system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce MX150

CPU: Intel Core i7-4770T

File Size: 6 GB

OS: Unknown

 

Super Mecha Champions minimum requirements

Memory: 6 GB

Graphics Card: Intel HD 530

CPU: Intel Core i3-4130

File Size: 4 GB

OS: Windows7, Windows 8.1, Windows 10