سیستم مورد نیاز بازی King of Seas

King of Seas system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 960

CPU: Intel Core i5-4460

File Size: 4 GB

OS: 64 bit Windows 10 / 8 / 7

 

King of Seas minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 6790

CPU: Intel Core i5-2500K

File Size: 4 GB

OS: 64 bit Windows 10 / 8 / 7