سیستم مورد نیاز بازی Halo Infinite

Halo Infinite system requirements

Memory: 16 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1070

CPU: Intel Core i7-6700

File Size: 100 GB

OS: Windows 10

 

Halo Infinite minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 970

CPU: Intel Core i5-4460

File Size: 100 GB

OS: Windows 10