سیستم مورد نیاز بازی Realpolitiks II

Realpolitiks II system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon RX 580

CPU: Intel Core i5-650

File Size: 14 GB

OS: Windows 7/8/10 64-bit

 

Realpolitiks II minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 760

CPU: Intel Core i5-4400E

File Size: 14 GB

OS: Windows 7/8/10 64-bit