سیستم مورد نیاز بازی Hood: Outlaws & Legends

Hood: Outlaws & Legends system requirements

Memory: 16 GB

Graphics Card: AMD Radeon RX 590

CPU: Intel Core i5-8600K

File Size: 40 GB

OS: Windows 10 (64-bit)

 

Hood: Outlaws & Legends minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 7870

CPU: Intel Core i5-3570K

File Size: 40 GB

OS: Windows 10 (64-bit)