سیستم مورد نیاز بازی NINJA GAIDEN: Master Collection

[NINJA GAIDEN: Master Collection] NINJA GAIDEN Σ system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon RX 580

CPU: Intel Core i5-4460

File Size: 20 GB

OS: Windows® 10, 64bit

 

[NINJA GAIDEN: Master Collection] NINJA GAIDEN Σ minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: AMD Radeon R7 370

CPU: Intel Core i3-4130

File Size: 20 GB

OS: Windows® 10, 64bit