سیستم مورد نیاز بازی Little Nightmares II

Little Nightmares II system requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 7870

CPU: Intel Core i7-3770

File Size: 5 GB

OS: Windows 10

 

Little Nightmares II minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 7850

CPU: Intel Core i5-2300

File Size: 5 GB

OS: Windows 10