سیستم مورد نیاز بازی Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster system requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: ATI Radeon HD 5770

CPU: Intel Core i3-550

File Size: 14 GB

OS: 10

 

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: ATI Radeon HD 5750

CPU: Intel Core 2 Duo E8400

File Size: 14 GB

OS: 8.1