سیستم موردنیاز و حداقل سیستم برای اجرای بازی GTA 6 یا همان GTA VI لو رفت! که به شرح زیر هستش:

GTA 6 system requirements

Memory: 16 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce RTX 2070

CPU: Intel Core i7-8700K

File Size: 150 GB

OS: Windows 10

 

GTA 6 minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1660

CPU: Intel Core i5-6600K

File Size: 150 GB

OS: Windows 10