سیستم مورد نیاز بازی New World

New World system requirements

Memory: 16 GB

Graphics Card: AMD Radeon R9 390X

CPU: Intel Core i7-2600K

File Size: 50 GB

OS: Windows® 10 64-bit

 

New World minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon R9 280

CPU: Intel Core i5-2400

File Size: 50 GB

OS: Windows® 10 64-bit