سیستم مورد نیاز بازی Solasta Crown of the Magister

Solasta Crown of the Magister system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon RX 590

CPU: Intel Core i5-7400

File Size: 30 GB

OS: Windows 10

 

Solasta Crown of the Magister minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 950

CPU: Intel Core i5-3570K

File Size: 20 GB

OS: Windows 7 / 8.1 / 10